Holding

Holding, forma centralizacji dyspozycji gospodarczej w kapitalizmie; przedsiębiorstwo (zwykle spółka akcyjna), którego działalność sprowadza się do „trzymania” — akcji innych przedsiębiorstw, co zapewnia mu kontrolę nad nimi; teoretycznie wystarczy bowiem mieć nieco więcej niż 50 % akcji jakiegoś przedsiębiorstwa, aby uzyskać nad nim pełną kontrolę. Wobec tego jednak, że część portfelu akcyjnego należy do wielu właścicieli niewielkiej ilości akcji, do kontrolowania przedsiębiorstwa wystarczy nieraz w praktyce skupienie we własnym ręku znacznie mniej niż 50% akcji. Ponieważ spółki akcyjne dysponują nie tylko własnym kapitałem akcyjnym, lecz również kapitałem pożyczanym (dzięki emisji obligacji), a ponadto przedsiębiorstwa wchodzące do h. mogą same kontrolować systemem holdingowym (przez posiadanie akcji) inne przedsiębiorstwa, pozwala to h. na kontrolowanie kapitałów wielokrotnie przewyższających jego własne. H. powstaje na mocy umowy przez wymianę akcji przedsiębiorstwa na akcje h. lub rynkowy skup akcji przedsiębiorstw. Na ogół h. tworzą wielkie przedsiębiorstwa lub banki, aby w ten sposób móc kontrolować przedsiębiorstwa związane pośrednio lub bezpośrednio z ich działalnością. Największymi h. są: w USA General Motors, w Anglii — Vickers i Imperial Chemical Industries.