Akwizycja

Akwizycja, zbieranie zamówień na dostawę towarów lub zawieranie umów na wykonanie takich usług, jak ubezpieczenia, ogłoszenia, reklama itd., przez upoważnionych przedstawicieli (akwizytorów) oferenta, którzy w tym celu odwiedzają klientów. Za pośrednictwo akwizytorzy otrzymują wynagrodzenie w formie określonej -> prowizji od wartości zebranych zamówień.