Komis

Komis, rodzaj handlu stosowany zarówno w obrocie wewnętrznym, jak i zagranicznym; opiera się na umowie komisowej, która zachodzi wówczas, gdy jedna osoba lub firma, nosząca nazwę komisanta, podejmuje się sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomych bądź papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek osoby lub firmy, udzielającej jej zlecenia, czyli komitenta. Wynagrodzenie komisanta nazywa się prowizją komisową. K. znajduje szerokie zastosowanie w handlu detalicznym i hurtowym. W handlu detalicznym przedmiotem k. są głównie artykuły przemysłowe — nowe i używane. W hurtowym handlu komisowym przedmiotem obrotu są artykuły przemysłowe i spożywcze, z tym jednak, że przeważnie występują tu towary, które nie były jeszcze przedmiotem sprzedaży. Swoistą formę handlu komisowego stanowi k. płodów rolnych. W handlu socjalistycznym k. płodów rolnych zajmują się przedsiębiorstwa targowiskowe, z tym że do obrotu komisowego dopuszczane są tylko określone artykuły. W k. płodów rolnych występują tylko towary, które nie były jeszcze w handlu; ceny ustala dostawca.