Loco

Loco, klauzula parytetu frachtowego lub baza cen, przy której sprzedający oddaje towar do dyspozycji kupującego w miejscu, gdzie towar ten się znajduje w chwili zawarcia umowy, bez ponoszenia kosztów przewozu. Kupujący obowiązany jest odebrać towar i ponieść wszelkie koszty i ryzyko związane z ubezpieczeniem towaru i transportem do miejsca przeznaczenia.