Kim są aniołowie biznesu?

Kim są aniołowie biznesu?

Aniołowie biznesu, to ludzie, którzy inwestują swoje pieniądze na wczesnym etapie rozwoju spółek w zamian za udział w kapitale. Zwykle pełnią również rolę mentora i służą przedsiębiorcom swoją radą i wiedzą. Inwestują w nowe startupy , często z zamiarem doprowadzenia ich na giełdę, na której mogą przyciągnąć fundusze venture capital. W początkowej fazie startupy wdrażają wszelkiego rodzaju strategie finansowania realizacji swoich projektów. Jednym ze sposobów na to jest zwrócenie się do anioła biznesu, czyli osób z wysokim kapitałem, które decydują się zainwestować w nowo powstałe spółki w zamian za udział w przyszłym biznesie.

Rola i cele aniołów biznesu

Celem aniołów biznesu jest z jednej strony czerpanie korzyści z ich zaangażowania biznesowego, ale z drugiej strony pomaganie przedsiębiorcom w skutecznym wprowadzaniu ich pomysłu biznesowego na rynek. Wsparcie pozaekonomiczne jest jedną z cech odróżniających aniołów biznesu od innych typów inwestorów, których rola zazwyczaj ogranicza się do wniesienia kapitału w zamian za pewien procent firmy. Z drugiej strony aniołowie biznesu pełnią rolę bliżej firmy i ściśle monitorują projekt. W ten sposób tego typu inwestor zazwyczaj podchodzi do postaci mentora lub przewodnika, który decyduje się oddać swoje doświadczenie i wiedzę na usługi przedsiębiorców. Anioł biznesu to nie tylko osoba deponująca pieniądze, to także przedsiębiorca lub odnoszący sukcesy biznesmen, któremu nie wystarcza wniesienie kapitału jako prosta inwestycja finansowa, jego ideą jest również uczestniczenie w przekształcaniu i ulepszaniu tego typu firm Wnoszą swój wkład ze swojego doświadczenia i wiedzy w ramach projektu i poza nim; pomagając, doradzając, a nawet udostępniając swoje kontakty. Grupa aniołów może składać się z osób o różnych profilach, osiągając w ten sposób możliwość powodzenia projektu, a nawet zmniejszając ryzyko.