Superata

Superata, dodatnia różnica (nadwyżka) powstała w momencie rozliczania się osób materialnie odpowiedzialnych; może dotyczyć towarów, pieniędzy lub innych wartości. W handlu może wystąpić we wszystkich jego ogniwach (skup, hurt, transport, detal). S. powstaje na skutek właściwości naturalnych towaru (np. wzrost wagi w wyniku absorpcji wilgoci), niedbalstwa lub złej woli pracownika odpowiedzialnego materialnie. W handlu uspołecznionym za s. zawinioną pociąga się do odpowiedzialności karnej, podobnie jak za manko.