Akredytywa

Akredytywa, jedna z form rozliczeń bezgotówkowych, mająca na celu zagwarantowanie otrzymania należności (dla dostawcy) lub ułatwienie dysponowania środkami pieniężnymi (budżetowa i pieniężna). Dla dostawcy a. polega na tym, że nabywca towaru deponuje określoną kwotę w banku i upoważnia bank do dokonywania zapłat na rzecz dostawcy na warunkach uzgodnionych między odbiorcą (dłużnikiem) a dostawcą (wierzycielem). Niekiedy polega tylko na udzieleniu takiego upoważnienia bez deponowania środków pieniężnych. Dla dostawcy zagranicznego nosi nazwę dokumentowej; stosowana jest w obrotach z państwami kapitalistycznymi; w stosunkach między krajami socjalistycznymi — w bardzo wąskim zakresie. A. budżetowa polega na tym, że jednostka budżetowa otwiera w banku rachunek do dyspozycji określonej osoby (dla instytucji) realizującej zadania finansowane z budżetu. A. pieniężna (list kredytowy) jest rodzajem dewiz; jest to zlecenie udzielone przez bank zagranicznemu bankowi-korespondentowi (lub kilku bankom zagranicznym — okrężna) wypłacenia oznaczonej kwoty określonej osobie; ma zwłaszcza zastosowanie w ruchu podróżnych.