Asygnata

Asygnata, dowody (kwity) kasowe, wystawiane przez jednostki gospodarcze i organizacje społeczne w celu udokumentowania operacji gotówkowych przeprowadzanych przez własną kasę, jeśli operacje te nie są udokumentowane innymi źródłowymi dowodami kasowymi: 1. a. przychodowa (dowód wpłaty — KP — „kasa przyjmie”) — na wpływ gotówki do kasy; 2. a. rozchodowa (dowód wypłaty — KW — „kasa wypłaci”) — na wypłatę gotówki z kasy. Zasady posługiwania się a. reguluje zarządzenie ministra finansów z 15 VIII 1963 w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki oraz obowiązków kasjerów w jednostkach gospodarki uspołecznionej.