Awista

Awista (a vista — za okazaniem), zwrot mający zastosowanie przy oznaczaniu dokumentów płatniczych, płatnych za okazaniem, a więc bez określonego terminu płatności, np. weksli. Terminem „a.” określa się też wkłady bankowe, wypłacane na każde żądanie.