Importowa licencja

Importowa licencja, pozwolenie na dokonanie importu wydane przez organ (lub z upoważnienia) władzy regulującej handel zagraniczny; wydawana jest w ramach i do wysokości kontyngentów, zapobiegając ich przekroczeniu. W ramach „systemu zakazowo-pozwoleniowego” stosowane są generalne (wszystkim zainteresowanym z góry przyznane) i (lub) indywidualne; te ostatnie są samodzielnym, elastycznym środkiem regulowania importu; w Polsce nazywa się je zwykle pozwoleniami przywozu.