Przetarg publiczny

Przetarg publiczny, w znaczeniu potocznym — licytacja, tj. sprzedaż publiczna nabywcy oferującemu najwyższą cenę; w znaczeniu ścisłym — licytacja in minus, czyli rodzaj konkursu organizowanego przez przedsiębiorstwo lub administrację państwową w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków dostawy towarów, wykonania robót itp. P.p. może być otwarty, tj. dostępny dla każdego, lub zamknięty, tzn. dostępny tylko dla osób (fizycznych albo prawnych), odpowiadających określonym warunkom (np. tylko dla przedsiębiorstw uspołecznionych). Składane oferty muszą najczęściej być zabezpieczone wadialnie, tj. przez złożenie pewnej sumy gwarantującej organizatorowi, że wygrywający zawrze umowę zgodnie z warunkami określonymi w ofercie. Rodzajem p.p. jest również aukcja, czyli licytacja in plus; nabywcą sprzedawanego na aukcji towaru staje się oferujący najwyższą cenę. Aukcja zbliżona jest do giełdy towarowej (giełda), z tym że przedmiotem obrotu aukcyjnego są produkty niestandardowe, najczęściej towary kolonialne, bawełna, futra, drogie kamienie.