Import

Import, kupno towarów lub usług z zagranicy; jest wynikiem międzynarodowego podziału pracy; zaopatruje gospodarkę w towary (usługi), których wytworzenie w kraju uważa się w danych warunkach za niemożliwe lub mniej korzystne niż produkcja dóbr eksportowanych w celu uzyskania dewiz potrzebnych do zapłacenia za towary importowane. W ten sposób i. dostarcza (częściowo lub z nadwyżką — zależnie od salda bilansu handlowego) m. in. pokrycia dla dochodów pieniężnych, powstałych w związku z produkcją na — eksport.