Inwentarz

Inwentarz: l. w gospodarce przedsiębiorstw — urządzenia i ruchomości biurowe oraz maszyny i urządzenia gospodarcze; 2. w gospodarce rolnej — zwierzęta gospodarskie (i. żywy), maszyny, narzędzia, sprzęt, urządzenia ruchome (i. martwy); 3. w teorii rachunkowości — szczegółowe zestawienie przedmiotów majątkowych, praw i wierzytelności, jak również zobowiązań przedsiębiorstwa, sporządzone z natury w formie -+ inwentaryzacji.