Grynderstwo

Grynderstwo, fikcyjne zakładanie towarzystw akcyjnych w celu osiągania zysków grynderskich ze szkodą dla akcjonariuszy; wyolbrzymianie wartości wkładów założycielskich, używanie osób podstawionych lub fałszowanie bilansów istniejących już towarzystw akcyjnych w celu zapewnienia założycielom wysokich zysków. G. szerzyło się zwłaszcza w końcu XIX i na początku XX w. W krajach kapitalistycznych istnieją ustawy mające zapobiegać szerzeniu się g.