Asortyment

Asortyment, struktura produkcji wg wyrobów. Struktura asortymentowa jest podstawowym elementem planu proporcjonalnego rozwoju gospodarczego. Planowanie a. ma na celu ustalanie zadań asortymentowych najbardziej optymalnych z punktu widzenia gospodarki narodowej i poszczególnych przedsiębiorstw, uwzględniających najmniejsze społeczne nakłady pracy i maksymalne zaspokojenie potrzeb odbiorców. A. oznacza także zestaw towarów’, które dostosowane są do społecznego zapotrzebowania i potrzeb rynku oraz spełniają jednocześnie warunek rentowności i racjonalnej działalności aparatu handlu. A. powinien być kształtowany stosownie do występującego -> popytu. Rodzaj i wielkość popytu wpływają na poziom specjalizacji asortymentowej. A. odznacza się tylko względną stałością z powodu zmian zachodzących w popycie. Dążenie do prawidłowego zaopatrzenia rynku i wzrostu dochodu narodowego stwarza konieczność systematycznej analizy zagadnień związanych z polityką asortymentową. A. cechuje się szczegółową strukturą (zróżnicowanie wewnętrzne jednej lub kilku grup towarowych) i zakresem odzwierciedlającym objęte nim grupy i rodzaje towarów; ustala się go zgodnie z rodzajami towarów lub grupami towarowymi.