Ubezpieczeniowa składka

Ubezpieczeniowa składka, świadczenie pieniężne pobierane przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających w zamian za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Rozróżnia się: 1. składkę netto przeznaczoną na wypłatę odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych, obliczoną na podstawie rachunku prawdopodobieństwa w stosunku do wielkości ryzyka reprezentowanego przez przedmiot ubezpieczenia; 2. składkę brutto (składkę taryfową) stanowiącą składkę netto powiększoną o dodatki przeznaczone na finansowanie działalności prewencyjnej i pokrycie kosztów obsługi ubezpieczeń. Wysokość s.u. określają taryfy w stawkach wyrażonych w procentach lub promilach sumy ubezpieczenia. Opracowane przez PZU taryfy składek ubezpieczeń dobrowolnych uchwala Rada Ubezpieczeniowa, a zatwierdza minister finansów; taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych (po zaopiniowaniu przez Radę) ustala minister finansów.