Ankieta

Ankieta, specjalny rodzaj badania, które jakkolwiek z natury swojej nie jest typowym statystycznym badaniem stosowane jest często do obserwacji statystycznej. A. przeprowadza się zawsze w celu zbadania jakiegoś ściśle określonego, charakterystycznego zagadnienia, które nie nadaje się do zbadania za pomocą sprawozdawczości bieżącej. W odróżnieniu od spisu czy rejestracji, które dostarczają możliwie pełnych informacji o badanym zjawisku, przy a. chodzi zawsze o naświetlenie jakiegoś określonego zagadnienia. Pytania zamieszczane w a. nie zawsze mają charakter ściśle statystyczny; badanie uzupełnia się dość często pytaniami o charakterze jakościowo-opisowym, np. pytaniem o opinię dotyczącą przyczyn zaobserwowanych faktów. Badania w formie a. organizują zazwyczaj różne instytuty badawcze. A. znajduje zastosowanie przy badaniu zjawisk społecznych, np. warunków mieszkaniowych, warunków pracy, warunków bytu. Przy analizie materiałów uzyskanych dzięki a. należy zachować bardzo wielką ostrożność; wyciąganie zbyt pochopnych i daleko idących wniosków oraz uogólnień jest niebezpieczne, gdyż zebrane za pomocą a. materiały nie są zawsze w pełni reprezentatywne dla środowiska, z którego pochodzą.