Reeksport

Reeksport, eksport towaru importowanego (import) i poddanego w kraju niekiedy niewielkim operacjom produkcyjnym (uszlachetniającym), np. czyszczeniu, sortowaniu, przepakowywaniu. Reeksporter może osiągnąć zysk za pośrednictwo kosztem pierwotnego eksportera i (lub) ostatecznego importera, jeśli lepiej od nich zna rynki i (lub) towar oraz (lub) dysponuje kapitałem obrotowym, którego im brak. R. pośredni występuj e wówczas, gdy towar przechodzi przez kraj reeksportera; stosowany jest w celu dodatkowego podwyższenia zysku dzięki dokonaniu operacji uszlachetniających towar lub w celu ukrycia przed odbiorcą źródła pochodzenia towaru. R. bezpośredni występuje wówczas, gdy reeksporter kieruje towar wprost od producenta do odbiorcy; bywa z reguły pomijany w statystykach handlu zagranicznego kraju reeksportera.