Dostawa

Dostawę można jasno zdefiniować jak przemieszczanie się towarów lub dóbr materialnych od dostawcy do odbiorcy. Przemieszczanie to odbywa się w ściśle określonym terminie ustalonym pomiędzy dostawca a odbiorcą. Przesyłowi dóbr i towarów towarzyszy przepływ informacji. Cały proces dostawy regulowany jest poprzez łańcuch dostaw. Który to  reguluje przepływ towarów  począwszy od pozyskaniu surowca do dowiezienia produktu do miejsca docelowego po sam proces finalizacji transakcji i płatności.