Cif

Cif, klauzula parytetu frachtowego lub baza cen, która oznacza, że w cenę towaru włączone są koszty załadowania, przewozu, ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia od ryzyka zwyczajowo przyjętego dla danego towaru i wszelkie inne koszty, powstające aż do chwili wyładowania towaru w porcie. Sprzedający zobowiązany jest zaczarterować statek, załadować towar, ubezpieczyć go i ponieść koszty frachtu i wszelkich innych opłat związanych z towarem. Sprzedający powinien dostarczyć kupującemu fakturę, komplet konosamentów i ubezpieczeniową polisę. Natomiast kupujący zobowiązany jest zapłacić wartość towaru w zamian za przedstawione mu dokumenty załadowcze i ponieść koszty związane z wyładunkiem towaru.