Aktywa

Aktywa, ogół środków gospodarczych (składników majątkowych), którymi jednostka gospodarująca rozporządza w danym momencie, np. środki trwałe, środki materiałowe, środki pieniężne, należności. Określenie a. znajduje głównie zastosowanie do oznaczenia treści jednej z dwóch stron bilansu (-+ bilans w rachunkowości). Ogólna suma a. jest w bilansie równa ogólnej sumie pasywów. Równowaga ta stanowi fundamentalną zasadę księgowości podwójnej (rachunkowość). Synonimem pojęcia „a. bilansowe” jest nie używany w praktyce termin „stan czynny” (bilansu).