Certyfikat

Certyfikat, w języku angielskim wyraz certlficate oznacza dokument będący urzędowym świadectwem stwierdzającym jakiś stan faktyczny; spolszczone określenie używane jest najczęściej w sprawach morskich i w handlu zagranicznym. C. okrętowy — dokument stwierdzający wpisanie statku do rejestru statków handlowych, określający przynależność państwową statku i uprawniający do używania bandery danego państwa. Inne dokumenty okrętowe: c. bezpieczeństwa — stwierdza przeprowadzenie na statku przez właściwe władze morskie inspekcji wstępnej, periodycznej lub dorywczej, dotyczącej stanu urządzeń technicznych; c. wolnej burty, czyli dozwolonego najgłębszego zanurzenia; c. kotwicy, łańcuchów kotwicznych, kotłowy, stanu świateł; c. zwolnienia od niektórych wymagań bezpieczeństwa itd. C. pochodzenia towarów (Certlficate of Origin) — dokument wymagany przy imporcie towarów, gdy korzystają one z ulg celnych na podstawie umowy handlowej pomiędzy zainteresowanymi krajami; zależnie od ustaleń wystawiany jest przez konsulat kraju importującego, izbę handlową kraju eksportującego lub przedsiębiorstwo eksportowe. C. ubezpieczeniowy zastępuje polisę ubezpieczeniową w dokumentacji określonej partii towarów przewożonych statkiem, w przypadkach gdy większa ilość transportów objęta jest wspólną polisą generalną.