Dywidenda

Dywidenda, część zysku spółki akcyjnej za dany rok operacyjny, przeznaczona przez walne zgromadzenie do podziału między akcjonariuszy w stosunku do posiadanych przez nich akcji; określana jest w kwocie absolutnej lub w procencie od wartości nominalnej akcji i wypłacana za zwrotem kuponów dywidendowych dołączonych do każdej akcji.