Curriculum Vitae

Jest to formularz składany u pracodawcy podczas starania się o pracę. Ważne aby był dokładny i znajdowały się w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykształcenia, zainteresowań oraz doświadczenia aplikującego o pracę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę jak ważne podczas starania się o prace jest napisanie dobrego i przykuwającego uwagę CV. Dobre cv na pierwszym miejscu powinno zawierać krótki opis naszej specjalizacji zawodowej, umiejętności i zdobytego doświadczenia w zawodzie. Kolejny punkt w CV musi zawierać nasze udowodnione umiejętności, czyli ukończone szkoły, staże i szkolenia. Wszystkie te informacje powinny być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub dyplomami. W CV należy uwzględnić takie elementy jak dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy w której się pracowało, stanowisko na którym pracowaliśmy, opis zakresu obowiązków lub też zdobytych umiejętności i opis osiągnięć. W przypadku gdy posiadamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe wystarczy wymienić jedynie te które są ściśle związane ze stanowiskiem pracy na które aplikujemy. Ważne w Cv jest także wymienienie umiejętności jakie posiadamy, najlepiej wymienić te które będą naszym atutem w pracy np. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych, adaptacyjność do nowych warunków pracy. Istotne jest dodanie na końcu formularza klauzuli o ochronie danych osobowych.