Ceny bieżące

Ceny bieżące, ceny obowiązujące w określonym okresie, na podstawie których odbywają się transakcje kupna-sprzedaży. Obejmują one wszystkie sfery wymiany środków produkcji i przedmiotów spożycia. C.b. nazywane są również średnie ceny grup wyrobów i pojedynczych wyrobów, jeśli te ostatnie sprzedawane są wg zróżnicowanych cen. Poza określaniem podstawy wymiany, c.b. mogą być wykorzystywane jako narzędzia agregacji wielkości ekonomicznych. Na podstawie c.b. oblicza się np. wyniki finansowe działalności przedsiębiorstw oraz podział dochodu narodowego w danym roku na akumulację i spożycie. Nierównomierna zmienność b. w czasie, nie pozwala stosować ich do mierzenia wielkości ekonomicznych w ujęciu dynamicznym. Obliczanie np. zmian zachodzących w poszczególnych okresach w podziale dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację wymaga posługiwania się cenami niezmiennymi lub porównywalnymi. W procesie podejmowania decyzji gospodarczych wykorzystuje się nie tylko c.b., aktualnie obowiązujące (ceny aktualne), lecz również ceny przewidywane (ceny perspektywiczne).