Aukcje internetowe

Na aukcji internetowej sprzedający zamieszcza przedmiot w serwisie internetowym, określa cenę podstawową i wartość, o jaką trzeba podnosić, na przykład o 1 zł, o 10zł , o 100 zł oraz wyznacza datę końca aukcji. Licytację wygrywa osoba, kto poda najwyższą cenę przed końcem licytacji. Aukcja internetowa odbywa się na odległość, to znaczy możemy kupić daną rzecz w mieście A, mieszkając w mieście B. Aby uczestniczyć w aukcji należy zawrzeć umowę o uczestnictwo. Zawiera się ją miedzy administratorem a użytkownikiem, po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu, który obowiązuje na owej aukcji internetowej. Użytkownik, który nie zaakceptował regulaminu nie może przystąpić do aukcji internetowej, ponieważ regulamin określa nie tylko stosunek administratora do użytkownika, ale także relacje między sprzedającym a kupującym. W porównaniu do aukcji tradycyjnej, aukcje internetowe wyróżnia szybkość. Internet pozwala na większe grono uczestników w aukcji, ponieważ możemy w niej uczestniczyć z każdego miejsca na ziemi. Sprzedający sam opisuje przedmiot sprzedaży, sam też ustala cenę minimalną, datę zakończenia aukcji, sposób płatności czy sposób dostawy.