Akcyza

Akcyza , forma podatku pośredniego (podatki bezpośrednie i pośrednie), obciążającego artykuły konsumpcyjne, zwłaszcza pierwszej potrzeby (np. sól, cukier, zboże, piwo). Pobierana jest od wartości towaru wg stawki proporcjonalnej; opłacana przez sprzedawcę (wytwórcę lub handlującego) w chwili wprowadzenia opodatkowanego towaru do obrotu. A. podlega wkalkulowaniu do ceny i w ten sposób zostaje przerzucona na konsumentów, zwłaszcza na masy pracujące; jest poważnym źródłem dochodów państw kapitalistycznych.